Organizatori Print

 

Universitatea “Aexandru Ioan Cuza” Iaşi

Université Lille 1

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi

Societatea Sociologilor din România

Institutul Francez Iaşi

Fundaţia Academică AXIS

Asociaţia Franco-Română Villeneuve d’Ascq – IaşiComitetul ştiinţific:

Preşedinte: Prof.univ. Gheorghe TEODORESCU, Universitatea „AL. I. Cuza” Iaşi
Membri:
Prof. univ. Nicu GAVRILUŢĂ, Universitatea „AL. I. Cuza”, Decan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice
Prof. univ. Nadji RAHMANIA, Université Lille 1, Franţa
Prof. univ. Vasile ASTĂRĂSTOAE, rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa"
Prof. univ. Marian PPREDA, Universitatea Bucureşti
Prof. univ. Dumitru SANDU, Universitatea Bucureşti
Prof. univ. Mihai Dinu GHEORGHIU, Universitatea „AL. I. Cuza” Iaşi
Conf. univ. Dan CHIRIBUCĂ, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca
Conf. univ. Dumitru STAN, Universitatea „AL. I. Cuza” Iaşi
Conf. univ. Conţiu ŞOITU, Universitatea „AL. I. Cuza” Iaşi
Conf. univ. Ştefan COJOCARU, Universitatea „AL. I. Cuza” Iaşi
Conf. univ. Petronel DOBRICĂ, Universitatea Bucureşti
Conf. univ. Doru BUZDUCEA, Universitatea Bucureşti
Conf.univ. Beatrice IOAN, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi
Conf.univ. Cristina GAVRILOVICI, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi
Dr. Liviu OPREA, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" Iaşi


Comitetul de organizare:

Prof. univ. Nadji RAHMANIA, Université Lille 1, Franţa
Conf. univ. Adrian NETEDU, Universitatea „AL. I. Cuza”, Iaşi
Conf. univ. Cristina GAVRILUŢĂ, Universitatea „AL. I. Cuza”, Iaşi
Lect. univ. Cristina TEODORESCU, Asociaţia Franco-Română Villeneuve d’Ascq-Iaşi
Asist. univ. Romeo ASIMINEI, Universitatea „AL. I. Cuza”, Iaşi