Organizatori Print

 

Universitatea “Aexandru Ioan Cuza” Ia?i

Université Lille 1

Universitatea de Medicin? ?i Farmacie "Gr.T.Popa" Ia?i

Societatea Sociologilor din România

Institutul Francez Ia?i

Funda?ia Academic? AXIS

Asocia?ia Franco-Român? Villeneuve d’Ascq – Ia?iComitetul ?tiin?ific:

Pre?edinte: Prof.univ. Gheorghe TEODORESCU, Universitatea „AL. I. Cuza” Ia?i
Membri:
Prof. univ. Nicu GAVRILU??, Universitatea „AL. I. Cuza”, Decan al Facult??ii de Filosofie ?i ?tiin?e Social-Politice
Prof. univ. Nadji RAHMANIA, Université Lille 1, Fran?a
Prof. univ. Vasile AST?R?STOAE, rector al Universit??ii de Medicin? ?i Farmacie "Gr.T.Popa"
Prof. univ. Marian PPREDA, Universitatea Bucure?ti
Prof. univ. Dumitru SANDU, Universitatea Bucure?ti
Prof. univ. Mihai Dinu GHEORGHIU, Universitatea „AL. I. Cuza” Ia?i
Conf. univ. Dan CHIRIBUC?, Universitatea "Babe?-Bolyai" Cluj-Napoca
Conf. univ. Dumitru STAN, Universitatea „AL. I. Cuza” Ia?i
Conf. univ. Con?iu ?OITU, Universitatea „AL. I. Cuza” Ia?i
Conf. univ. ?tefan COJOCARU, Universitatea „AL. I. Cuza” Ia?i
Conf. univ. Petronel DOBRIC?, Universitatea Bucure?ti
Conf. univ. Doru BUZDUCEA, Universitatea Bucure?ti
Conf.univ. Beatrice IOAN, Universitatea de Medicin? ?i Farmacie "Gr.T.Popa" Ia?i
Conf.univ. Cristina GAVRILOVICI, Universitatea de Medicin? ?i Farmacie "Gr.T.Popa" Ia?i
Dr. Liviu OPREA, Universitatea de Medicin? ?i Farmacie "Gr.T.Popa" Ia?i


Comitetul de organizare:

Prof. univ. Nadji RAHMANIA, Université Lille 1, Fran?a
Conf. univ. Adrian NETEDU, Universitatea „AL. I. Cuza”, Ia?i
Conf. univ. Cristina GAVRILU??, Universitatea „AL. I. Cuza”, Ia?i
Lect. univ. Cristina TEODORESCU, Asocia?ia Franco-Român? Villeneuve d’Ascq-Ia?i
Asist. univ. Romeo ASIMINEI, Universitatea „AL. I. Cuza”, Ia?i