Obiective Print

Destinată profesorilor şi cercetătorilor, precum şi studenţilor şi absolvenţilor, Şcoala Franco-Română de Metodologie în Ştiinţele Sociale propune o abordare critică asupra metodelor şi tehnicilor de identificare a problemelor sociale, atât în privinţa utilizării lor, cât şi a posibilităţilor de a le pune în aplicare. Pentru a permite participanţilor formarea unei viziuni coerente şi actuale asupra cercetării empirice în domeniul sociouman, manifestarea ştiinţifică reuneşte cursuri, dezbateri şi conferinţe în domenii variate ale ştiinţelor sociale: statistică socială, cercetări de teren, studii de evaluare etc.

De asemenea, în cadrul acestei reuniuni, ne propunem:
- să favorizăm cooperarea franco-română precum şi formarea ştiinţifică a tinerilor cercetători, a doctoranzilor, a managerilor şi a profesioniştilor din instituţii publice sau private etc;
- să facilităm crearea unor reţele durabile între participanţi şi inserţia tinerilor absolvenţi în medii ştiinţifice de cercetare;
- să dezvoltăm reţele ştiinţifice ce pot conduce la stabilirea de noi acorduri bilaterale între universităţi sau centre de cercetare etc.