evden eve nakliyat
PrintINVITA?I :Fran?a :
• Yannick BINEAU, conf. univ. dr., Université des Sciences et Technologies de Lille1
• Nadji RAHMANIA, prof. univ. dr., Université des Sciences et Technologies de Lille1


România:
• Dan CHIRIBUC?, conf. univ. dr., Decan al Facult??ii de Sociologie, Universitatea « Babes-Bolyai », Cluj Napoca
• Mihaela FRUNZ?, lect. univ. dr., Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj Napoca
• Nicu GAVRILU??, prof. univ. dr., Decan al Facult??ii de Fiilosofie ?i ?tiin?e Social-Politice, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• George GHEORGHIU, cercet?tor, IPSOS, Bucure?ti
• Dan GHERGUT, Director Departament de Modeliz?ri ?i Analize Social-Economice, INSOMAR, Bucure?ti
• Vasile MIFTODE, prof. univ.dr, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Adrian NETEDU, conf. univ. dr., Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Vladimir PASTI, Director Departament de Strategii Politice ?i Electorale, INSOMAR, prof. univ. dr., ?coala Na?ional? de Studii Politice ?i Administrative, Bucure?ti
• Cristian PÂRVULESCU, prof. univ. dr. Decan al Facult??ii de ?tiin?e Politice, ?coala Na?ional? de Studii Politice ?i Administrative, consultant special, INSOMAR, Bucure?ti
• Marian PREDA, prof. univ. dr., Decan al Facult??ii de Sociologie ?i Asisten?? Social?, Universitatea Bucure?ti
• Gheorghe TEODORESCU, prof. univ. dr., Pre?edinte INSOMAR, Bucure?ti, ?i pre?edinte al MOST-UNESCO, România

 


Edi?ii anterioare