evden eve nakliyat
PrintINVITA?I:


Fran?a:
• Frédérique CORNUAU, profesor – cercet?tor, Faculté des Sciences Economiques et Sociales, Université des Sciences et Technologies de Lille1

• Nadji RAHMANIA, profesor – cercet?tor, Faculté des Sciences Economiques et Sociales, Université des Sciences et Technologies de Lille1

Algeria:
• Abdelkrim FODIL, cercet?tor, Universitatea d’Oran-Es-Senia

Republica Moldova:
• Natalia ALBU, profesor, Universitatea de Stat din Moldova, Chi?in?u
• Ana GANEA, sociolog, IM  Sofia/Bucarest/Chisinau – Axa, Chi?in?u

România:
• Mircea COM?A, profesor, Universitatea « Babe? – Bolyai”, Cluj Napoca
• Vasile Sebastian DÂNCU, profesor, Universitatea « Babe? – Bolyai”, Cluj Napoca
• Dan GHERGU?, vice-pre?edinte, Institutul Na?ional de Statistic?, Bucure?ti
• Ion IONESCU, profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Ioan MIH?ILESCU, profesor, Universitatea Bucure?ti
• Vasile MIFTODE, profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Vladimir PASTI, profesor, ?coala Na?ional? de Studii Politice ?i Administrative, Bucure?ti
• Gheorghe TEODORESCU, pre?edinte INSOMAR, Bucure?ti; profesor, Facultatea de Filosofie,

 Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i

 


Edi?ii anterioare