evden eve nakliyat
Edi?ia a IV-a Print


INVITA?I:


Fran?a:

• Yannick BINEAU, profesor – cercet?tor, Université des Sciences et Technologies de Lille1,  Faculté des Sciences Economiques et Sociales
• Bernard CONVERT, profesor- cercet?tor, Université des Sciences et Technologies de Lille1, Faculté des Sciences Economiques et Sociales
• Bruno DURIEZ, profesor- cercet?tor, Université des Sciences et Technologies de Lille1, Faculté des Sciences Economiques et Sociales
• Abdelillah HAMDOUCH, profesor- cercet?tor, Université des Sciences et Technologies de Lille1, Faculté des Sciences Economiques et Sociales
• Régis MATUSZEWICZ- profesor, Université de Reims
• Nadji RAHMANIA, profesor – cercet?tor, Université des Sciences et Technologies de Lille1, Faculté des Sciences Economiques et Sociales

Belgia:
• Jean-Marc VANTOURNHOUDT, profesor, Ecole Supérieure de l’Image « Le 75 »,  Bruxelles

Bulgaria:
• Anna KRASTEVA , profesor – cercet?tor, Nouvelle Université Bulgare, Département des Sciences Politiques, Centre d’Etudes Migratoires, Sofia

Republica Moldova:
• Vladimir GU?U, profesor, Universitatea  de Stat din Moldova, Chi?in?u, Membru corespondent al Academiei de ?tiin?e Politice din Ukraina

Ungaria:
• Gabor ERDEI, profesor, Universitatea "Lajos Kossuth", Department of Cultural Studies and Adult Education, Debrecen, Ungaria

România:
• Gheorghe Mihai BÂRLEA , profesor, Universitatea de Nord, Baia Mare
• Cornel CODI??, profesor, Scoala Na?ional? de ?tiin?e Politice ?i Administrative, Bucure?ti
• Romulus DABU, profesor, Universitatea de Vest, Facultatea de Sociologie ?i Psihologie, Timi?oara
• Nicu GAVRILU??, profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Vasile GHE??U, academician, Institutul de Demografie al Academiei Române, Bucure?ti
• Ion IONESCU, profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Vasile MIFTODE, profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Adrian NETEDU, profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Romulus OPRICA, profesor, Universitatea Transilvania, Brasov
• Dumitru OTOVESCU, profesor, Universitatea din Craiova
• Mihai PASCARIU, profesor,  Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia
• Gheorghe TEODORESCU, pre?edinte INSOMAR, Bucure?ti; profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea
«AL. I. Cuza», Ia?i

 


Edi?ii anterioare