evden eve nakliyat
Edi?ia a III-a PrintINVITA?I:


Fran?a:

• Gilles CHANTRAINE, cercet?tor, CNRS, Lille
• Dominique DUPREZ, profesor – cercet?tor, Université des Sciences et Technologies de Lille1,  Faculté des Sciences Economiques et Sociales
• Nadji RAHMANIA, profesor – cercet?tor, Université des Sciences et Technologies de Lille1, Faculté des Sciences Economiques et Sociales

Republica Moldova:
• Vladimir GU?U, profesor, Universitatea  de Stat din Moldova, Chi?in?u, Membru corespondent al Academiei de ?tiin?e Politice din Ukraina


România:
• Vasile DÂNCU, profesor, Universitatea « Babe? – Bolyai”, Cluj Napoca
• Dan GHERGU?, vice-pre?edinte, Institutul Na?ional de Statistic?, Bucure?ti
• Vasile GHE??U, academician, Institutul de Demografie al Academiei Române, Bucure?ti
• Nicu GAVRILU??, profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Ion IONESCU, profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Vasile MIFTODE, profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Adrian NETEDU, profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea « AL. I. Cuza », Ia?i
• Gheorghe TEODORESCU, pre?edinte INSOMAR, Bucure?ti; profesor, Facultatea de Filosofie, Universitatea
«AL. I. Cuza», Ia?i

 


Edi?ii anterioare