Caiete sociologice Nr. 1 / 2003 Print

Ce sunt Caietele Sociologice?

Gheorghe TEODORESCU – Universitatea „Al.I Cuza”, Iaşi

Rolul revistelor de sociologie
Ioan MIHAILESCU–Universitatea Bucureşti

Nevoia de sociologie în spaţiul public
Vasile Sebastian DÂNCU – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Génése d’une coopération
Nadji RAHMANIA - Université des Sciences et Technologies de Lille 1

Sondajul. Câteva reflecţii asupra unei metode controversate
Traian ROTARU– Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

Deux exemples d’analyse de données multidimensionnelles
Claude LANGRAND - Université des Sciences et Technologies de Lille 1

Model de motivare a populaţiei privind utilizarea TIC
Ioan MIHAILESCU–Universitatea Bucureşti
Gheorghe TEODORESCU – Universitatea „Al.I Cuza”, Iaşi

Les méthodes typologiques en sciences sociales
Nadji RAHMANIA - Université des Sciences et Technologies de Lille 1

Metodica organizării anchetelor sociale de teren în cadrul comunităţilor rurale
Vasile MIFTODE – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

La question de l’intégration des personnes d’origine étrangère dans la police en France

Dominique DUPREZ- Université des Sciences et Technologies de Lille 1

Retorica discursului publicitar
Petru BEJAN– Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Interacţiunea ca disimulare – managementul impresiei
Irena CHIRU - Universitatea Bucureşti

Politici publice: analiză şi evaluare
Miora NEDELCU– Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi
George POEDE– Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

La conduite électorale et les sondages d’opinion. De la réalité à la reconstruction de la réalité
Gheorghe TEODORESCU – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Securitatea urbană: problematică şi diagnoză
Adrian NETEDU – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Re-producerea mediatică a realităţii – puterea simbolică a mass-media
Irena CHIRU - Universitatea Bucureşti


rsc1