Caiete sociologice Nr. 1 / 2003 Print

Ce sunt Caietele Sociologice?

Gheorghe TEODORESCU – Universitatea „Al.I Cuza”, Ia?i

Rolul revistelor de sociologie
Ioan MIHAILESCU–Universitatea Bucure?ti

Nevoia de sociologie în spa?iul public
Vasile Sebastian DÂNCU – Universitatea „Babe?-Bolyai”, Cluj-Napoca

Génése d’une coopération
Nadji RAHMANIA - Université des Sciences et Technologies de Lille 1

Sondajul. Câteva reflec?ii asupra unei metode controversate
Traian ROTARU– Universitatea „Babe?-Bolyai”, Cluj-Napoca

Deux exemples d’analyse de données multidimensionnelles
Claude LANGRAND - Université des Sciences et Technologies de Lille 1

Model de motivare a popula?iei privind utilizarea TIC
Ioan MIHAILESCU–Universitatea Bucure?ti
Gheorghe TEODORESCU – Universitatea „Al.I Cuza”, Ia?i

Les méthodes typologiques en sciences sociales
Nadji RAHMANIA - Université des Sciences et Technologies de Lille 1

Metodica organiz?rii anchetelor sociale de teren în cadrul comunit??ilor rurale
Vasile MIFTODE – Universitatea „Al. I. Cuza”, Ia?i

La question de l’intégration des personnes d’origine étrangère dans la police en France

Dominique DUPREZ- Université des Sciences et Technologies de Lille 1

Retorica discursului publicitar
Petru BEJAN– Universitatea „Al. I. Cuza”, Ia?i

Interac?iunea ca disimulare – managementul impresiei
Irena CHIRU - Universitatea Bucure?ti

Politici publice: analiz? ?i evaluare
Miora NEDELCU– Universitatea „Al. I. Cuza”, Ia?i
George POEDE– Universitatea „Al. I. Cuza”, Ia?i

La conduite électorale et les sondages d’opinion. De la réalité à la reconstruction de la réalité
Gheorghe TEODORESCU – Universitatea „Al. I. Cuza”, Ia?i

Securitatea urban?: problematic? ?i diagnoz?
Adrian NETEDU – Universitatea „Al. I. Cuza”, Ia?i

Re-producerea mediatic? a realit??ii – puterea simbolic? a mass-media
Irena CHIRU - Universitatea Bucure?ti


rsc1